2015 - 2016.aastal käivitus töövõimereform. Töövõimereformi eesmärgiks on aidata leida tööd, tööl püsida ning parandada igapäevaeluga toimetulekut, arvestades inimeste isiklikku võimekust ja vajadusi.

Töövõimereform käivitus kolmes järgus:

  • 2016. aasta 1. jaanuarist hakkasid töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet pakkuma abivajajatele uusi ja uuenenud teenuseid.
  • 2016. aasta 1. juulist hindab töötukassa töövõimet ning maksab töövõimetoetust neile inimestele, kellel pole sotsiaalkindlustusamet kunagi töövõimetust tuvastanud või tegi seda viimati enne 2010. aasta juulit. 
  • 2017. aasta 1. jaanuarist on oodatud töövõimet hindama praegused püsiva töövõimetusega inimesed. Hindamisele tuleb tulla vastavalt isiklikule korduvekspertiisi tähtajale, seega kestab üleminek 2021. aasta lõpuni

Töövõimekaart:

Osalise töövõimega inimene hakkab saama 180-eurost töövõimetoetust, kui ta täidab aktiivsusnõudeid: otsib tööd, õpib, hooldab last või puudega inimest, on ettevõtja või juba käib tööl.

Juhul kui inimesel töövõime puudub, hakkab ta saama 320-eurost toetust.Aktiivsusnõudeid ta sel juhul täitma ei pea ning soovi korral võib ta pöörduda sotsiaalkindlustusametisse sotsiaalse rehabilitatsiooni jms taotlemiseks.

180- ja 320-eurosed toetused hakkavad sarnaselt pensionitele iga aasta 1. aprillil vähehaaval kasvama. Sellest suurem toetus aga külmutatakse – nende inimeste toetus iga-aastaselt suurenema ei hakka, kuni ühtlustub aastate jooksul standardse toetusega.

 

Töövõimereformi teine etapp ehk uue metoodika põhjal töövõime ja puude hindamine uutele taotlejatele käivitus alates 1. juulist.

Sotsiaalkindlustusamet on kokku pannud slaidiesitluse ja kommenteeritud
taotluse vormi, mis on uutele taotlejatele ning nende abistajatel taotluse
täitmisel toeks:
https://www.online.ee/download.php?fid=1469920874487

https://www.online.ee/download.php?fid=1471099169195


Alates 01.01.2017 laineneb just see taotluse vorm ka kõigile senistele
"süsteemis" olijatele, kui nende korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab.

Ühistaotluse täitmiseks ja esitamiseks võib pöörduda nii
Sotsiaalkindlustusametisse kui Eesti Töötukassasse.

*NB! *Kergendamaks taotluse täitmist venekeelsele elanikkonnale on taotluse
vorm tõlgitud ka vene keelde, kuid täita saab seda hetkel vaid eesti
keeles. Venekeelne taotluse vormi tõlge asub siin*:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanke...
<http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/ekspertiisi_blanke...>*