www.InvaInfo.ee  on erivajadustega inimestele loodud infoportaal, kust võib leida teavet nii seadusandluse,rehabilitatsiooni, koolituse ja töövõimaluste kohta ja omavahel suhelda, et olla kursis võimalike teenustega, seaduse  sätetega erivajadustega inimestele ning sündmustega, millest erivajadusega inimene saab osa võtta.

Infoportaal koosneb neljast osast. Ärge jätke kasutamata suhtluse võimalusi!


rehabilitatsioon.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee rehabilitatsiooniteemaline osa, mille eesmärgiks on edastada infot puuetega inimeste rehabilitatsiooni ja toetavate teenuste kohta ning hõlbustada suhtlemist rehabilitatsiooniga seotud võrgustiku osapoolte vahel.

E-post: info@invainfo.ee
 

 


liikumisvabadus.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee Eesti riiklike ja ühiskondlike objektide ligipääsetavust kaardistav osa.

E-post: liikumisvabadus@invainfo.ee
 

 


edukas.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee Töö- ja Koolituse osa, mis on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele leidmaks informatsiooni töö ja koolitus võimaluste kohta.

E-post: edukas@invainfo.ee
 

 


suhtlus.invainfo.ee on Infoportaali InvaInfo.ee suhtluse ja nõuande osa, mis on suunatud peamiselt erivajadustega inimestele, et leida hõlpsasti vajalikke nõuandeid oma probleemide lahendamiseks. Jagada oma kogemusi teistega ning olla kursis erinevate sündmustega, millest võiks osa võtta ka puudega inimene. 

E-post: suhtlus@invainfo.ee
 

 

Invatakso : www.koplimetsa.eu

Koplimetsa talu invabuss on 7 + 1 väikebuss, millega saab transportida kanderaami ja ratastooli, ka elektrilist ratastooli. Koplimetsa talupere Tiina ja Toomas Peensalu invabuss osutab invataksoteenust nii Eestis kui Soomes.

kontakt:

tiinapeensalu@gmail.com
Tel: +3725148086  +3725082065  +358417295600
(Soomes)

 Helpific ühendab erivajadustega inimesed, kes vajavad abi igapäevastes tegevustes, inimestega, kes soovivad neid abistada.Hetkel on meil 206 täidetud abisoovi ja 1432 aktiivset kasutajat.

HELPIFIC MTÜ
Reg nr: 80380146
Konto: EE102200221061303677

 

THINK Eesti logo

MTÜ THINK Eesti on organisatsioon, kuhu kuuluvad erinevate erivajadustega inimesed üle Eesti. MTÜ THINK Eesti baasil loodud puuetega inimeste töö- ja koolituskeskus THINK tegeleb erivajadustega inimeste koolituse ja tööhõive edendamisega üle vabariigi. Meil on käsitööpoodkoolituskeskus ja teenuste pakett. Oma tegevustulu annetame Tubli puudega inimese stipendiumifondiOsaleme rahvusvahelistes koostööprojektides. 

Projekti raames luuakse võrgustik organisatsioonidest, mis tegelevad puuetega inimeste käsitöö valmistamise, turustamise ja allhanketöödega. Projekti raames koostatakse põhjalik ülevaade Eesti organisatsioonidest, kes selle valdkonnaga tegelevad ning selle põhjal valmib koostöös partnerite ja ekspertidega ühine turunduskontseptsioon. Sõlmitakse koostöökokkulepped 20-50 avaliku, äri- ja kolmanda sektori organisatsioonidega. Koostööpartneritega töötatakse välja ühiseid disainilahendusi, jagatakse tellimusi, koolitatakse üksteist uute toodete valmistamiseks.